Изографисване на храма в Свидня

 

с.Свидня - 2015г.