Актуално към месец ноември 2016г.

Карта на начална спирка в София

Своге – Свидня - Искрец - София
6:10          6:15          6:30           9:00
16:00       16:05        16:15         17:30

София - Искрец

9:00 

17:30

svidnia.com не носи отговорност за промени в разписанието.
Снимка на разписанието.