Актуално към месец октомври 2019г.
Разстоянието Своге-Свидня е 5 км. или около 10 мин. с маршрутка.
Разстоянието Искрец-Свидня е 5 км. или около 10 мин. с маршрутка.

не се движат събота, неделя и празнични дни

Своге – Свидня - Искрец

5:50  6:10  7:00  8:10   9.00  10.45  11:20  12.30  14:10 

15:20  16:00  16.40  17.40    19:10    20:10   21.30

Искрец – Свидня - Своге

4:45   5:30  6:05  6:30   7:20   8:00  8:30   9:30  10.00    11:10

11:40 13:00  14:00  14:30  15:40   17:00   18:30   19:30

Своге - Свидня - Искрец - Брезе

 5:50    9:00  13:30  17:40

Брезе- Искрец - Свидня - Своге

 6:20   9.40  14:00    18:15

svidnia.com не носи отговорност за промени в разписанието.
Снимка на разписанието.