Актуално към месец ноември 2016г.
Разстоянието Своге-Свидня е 5 км. или около 10 мин. с маршрутка.
Разстоянието Искрец-Свидня е 5 км. или около 10 мин. с маршрутка.
понеделник/петък     събота и неделя     само четвъртък

Своге – Свидня - Искрец

5:50  6:10  7:00  8:10   9.00   10.45   11:20   12.30   13.30

14:10  15:20  16:00  16.40  17.40    19:10    19:45    21.30   21:30

Искрец – Свидня - Своге

4:55   5:30   5.55  6:30   8:00    8:30    9:30    10.00    11:10

11:40  13:00  14:30  15:40   17:00   18:30   19:30

Своге - Свидня - Искрец - Брезе

5:50    9:00    13:30    17:40

Брезе- Искрец - Свидня - Своге

6:20    9.40    14:00    18:10

svidnia.com не носи отговорност за промени в разписанието.
Снимка на разписанието.