Groundguys-bg

Groundguys Bg

Здравейте,
Ние сме Groundguys-bg. Занимаваме се с озеленяване, изграждането и поддръжката на зелени площи и дворни пространства от над 10 години.

Предлагаме следните услуги:
проектиране на дворове, изграждане на паркови алеи, изграждане и поддръжка на автоматизирани поливни системи,косене, мулчиране, засаждане на декоративна растителност,
затревяване и подобряване на тревата (наторяване, аериране, вертикулиране, валиране, премахване на плевели-абонамент), подрязване и оформяне на декоративни храсти,почистване на дворове и градини (обрасли с много храсти и дървета), изравняване, терасиране на терени и изкопаване на канали за основи за огради, изграждане на огради.
За контакти : 0877463166