cherkva svidnia cherkva iskrec

Четвъртък вечер - 20.00 - в Свидня.
Петък вечер - 19.00 - в Искрец, 21.00 - в Свидня.
Събота - 23.00 в Искрец.