За селото

Етимологично проучване по този въпрос единствено и за първи път се среща в трудовете на Димитрина Михайлова, учен специалист в тази област от Института за български език към БАН.
От лингвистичните изследвания се установява че името Свидня произлиза от СВИД, което е изчезнало нарицателно име и придналежи към старите славянски думи.
Запазено е и в други славянски езици: в руски - свид - ина, сърбохарватски - свибан, словенски-sviba, чешки-svid, словашки-svid, полски-swid-wa,  в които има различни значения.
Името е старинно,вероятно от времето на средновековието.И редица други имена на местности в с.Свидня, като Билярник, Станците, Батул, Рупчовица, са също старинни.Те дават основание да се предположим че тук е налице старо българско население.