Просветно дело

Първоначално населението от района, с център с. Искрец, е черпело знания и просвета от килийното училище към бившия манастир "Св. Богородица", намиращ се в днешния санаториум.
Трудностите, свързани с прехождането на учениците от с.Свидня до това училище, наложило търсенето на друга възможност за обучението на подрастващите. Данните за тези първи стъпки не са съвсем точни относително годината - най-рано се споменава 1885 г. - учението се извършва в една одая от къщата на Иван Чапорилеца. Там се ограмотяват деца и възрастни - от 7 до 30 години, разпределени в 4 отделения, но обучавани от един учител.


При преброяване на населението на Княжество България през 1887 г. за с.Свидня са дадени следните данни: 631 жители, от които само 12 грамотни /11 мъже и 1 жена/. По процент на грамотност заема едно от последните места в околията.
Виждайки голямата нужда от училище, Гълъб Колев Иванов от мах."Рого", Свидненското землище, със собствени средства и труд като майстор, както и с помощта на съселяните си, започнали строежа на училищната сграда, намираща се над мах."Чапорилците", тогавашен център на селото. С Укази на Министерството на просвещението през 1892 на два пъти са отпускани средства, съответно 200 и 500 лв. за "доизкарване на училището" в с. Свидня. Тази година, 1892, се смята за година на откриване на първото начално училище с името "Кирил и Методий"в селото. Сградата е паянтова, измазана с кал. Състояла се от обща класна стая, стая за живеене на учителя, още една стая за покъщнината и коридор. Пръв учител бил Найден Петков от с. Чибаовци, а също и Цветан Анков от Своге и Гълъб Иванов от с.Свидня. Разбира се, самите учители били малко по-образовани от своите ученици - с килийното образование на манастира "Св.Богородица".
Голям принос за учебното дело в с.Свидня имат учителките Йова Рандева от Сливен,работила 30 години в училището /октомври 1900 - ноември 1930 г/ и Надежда Илиева Будинова, родена в Силистра и работила две десетилетия.
По-късно разрастването на селото и оформянето му с център мах. "Реката", довежда до обезлюдяването на махалите, от които училището в Чапорилците е набирало своите ученици и през 1967 г. то е закрито.

През 1948 г. в мах "Дебели ръд" се открива начално училище от І до ІV клас с една паралелка, а по-късно и V - VІІ клас също в една паралелка. Това училище се помещавало в дома на Пейо Цветков Бранков и поемало децата от махалите "Дебели ръд" и "Циганка", бащите на които били миньори, работещи в антрацитните мини в с.Чибаовци. Поради намаляване броя на децата, това училище било закрито през 1962 г.
Училищната сграда, в която се намира ОУ"Отец Паисий"сега, също има вече своя 70 годишна история.То било открито през 1937 госдина.Първоначално сградата представлявала една класна стая, коридор и учителска стая. Обучавали се деца в ІV отделения, слети І и ІІІ и ІІ и ІV отделение. Първите учители били известният просветен деятел Петко Георгиев Аламуров и Николина Иванова Цонева. Петко Аламуров се премества от Брезе, а Николина Цонева е била учителка в т.нар. горно училище от 1931г., след което се преместила в новооткритото училище в мах."Реката".
През 1949 г. се открива и прогимназия V - VІІІ клас и училището се превръща в основно. Един от първите учители е Иванка Панова - жител на с.Свидня. Учениците са учели в къщата на Янчо Лозев Любенов /в центъра на селото/. Това наложило разширяване на сградата и през 1951 г. се построили още две учебни стаи.
Към 1957 г. в училището учат 76 ученика, вече слетите паралелки са само две - І и ІІІ клас. През 1962 г. били пристроени още две учебни стаи, разделени с портал, за да бъдат използвани за салон и сцена, която по-късно се превърнала в класна стая. През 70-те години, до към средата на осемдесетте броят на децата е най-голям, достига до 140, след което тенденцията е към намаляване.
Последните години броят на учениците е около 100-110, разпределени в осем самостоятелни класа.
Богата е историята на училището, а заедно с това са многобройни изявите на учениците в културния живот на селото.Заедно с читалище "Н.Вапцаров"учениците подготвят спектакли,които представят на местна почва,както и в рамките на общината. Сред тях са "Как писар Тричко не се ожени за царкиня Кита", "Свидня-ТV", "Приключенията на Лиско" и др.,всички заснети от кабелна телевизия"Алиса"93".
За децата от с.Свидня и с тяхно участие е създаден филм, "Свидните деца на с.Свидня", излъчен по БНТ; режисьор Нушка Григорова.
През 2005 г. към основната сграда на училището е достроена нова част, състояща се от още една класна стая, дирекция и санитарни помещения. Благодарение на отпуснатите средства от община Своге през последните години изцяло е обновена и основната сграда - pvc дограма, окачени тавани във всички стаи.
На 29.01. училище "Отец Паисий" чества своя патронен празник. Непрекъснато се провеждат редица конкурси, посветени на бележити дати от българската история и култура - "Светът е отворен за знаещия", "Пред портрета на Левски" и др.Една от последните изяви на учениците е викторината по повод трети март - националния празник на страната.
Във всички сфери на изява училището среща активното съдействие и подкрепа и от страна на кмета на с.Свидня - г-н В.Лозев, както и от страна на Общинското ръководство.