Изографисване на храма в селото

Изографисване и реставрация